1. Polska 6 lotów
2. Grecja 2 loty
3. Hiszpania 2 loty